Gezondheidsrace 3.02018-06-04T15:18:10+00:00

Uitdaging voor verenigingen:
Gezondheidsrace Laarbeek 3.0

Slaagt uw vereniging er in om nieuwe mensen te betrekken? Welke activiteit draagt het meest bij aan een gezonde leefstijl en een fijne leefomgeving? En grijp deze kans aan om samen te werken met andere clubs!

Gezocht!

Maximaal 8 verenigingen, in de categorieën:

 • 2 x Buurtvereniging
 • 2 x Binnensport
 • 2 x Buitensport
 • 2 x Muzikaal/cultureel

Deze verenigingen:

 • Organiseren ieder 1 activiteit voor inwoners van Laarbeek, die bijdraagt aan een gezonde omgeving en gezonde leefstijl. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen
 • Organiseren samen 1 onderlinge kennismaking
 • Beoordelen (met 2 personen, namens vereniging) maximaal 7 activiteiten

Ons aanbod!

 • Kennismaken met andere enthousiaste clubs in Laarbeek
 • Een financiële bijdrage voor je club van minimaal € 800,-
 • Stimulans om creatief te denken met je vereniging
 • Ondersteuning door oud-deelnemers, GGD, ViERBINDEN en gemeente
 • Plezier!!!

Belangstelling?
Stuur uiterlijk 13 april 2018 een mail naar ilse.v.ham@laarbeek.nl. Vermeld de naam van de vereniging, contactpersoon en contactgegevens. U ontvangt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in mei. Daarna beslist u definitief over deelname. Bij grote belangstelling wordt er geloot.

De Gezondheidsrace 2016-2017 is vernieuwd!

In de Gezondheidsrace Laarbeek 3.0 gaan tien verenigingen de uitdaging aan om mensen bewust te maken van een gezonde leefstijl. De clubs zijn ingedeeld in twee poules en organiseren allemaal een onderlinge uitwisseling binnen de poule. Alle deelnemers organiseren ook een ‘Laarbeekbrede’ activiteit. Wie krijgt mensen op de been, durft grenzen te verleggen en weet op originele wijze te verrassen…? Iedereen is welkom om aan de Laarbeekactiviteiten deel te nemen!

‘De Gezondheidsrace 2.0 heeft de kracht en de diversiteit van verenigingen laten zien. We dagen opnieuw verenigingen uit om de strijd, maar zeker ook de samenwerking, met elkaar aan te gaan’
Joan Briels, Wethouder Sociaal Domein

Bekijk het overzicht en de foto’s van de gezondheidsrace 2.0 2016-2017!

Deelnemers 2016-2017

Teams Ondersteuner (jurylid)
Handbalvereniging Bedo Jan van Stiphout
Jeu de Boulesvereniging Dû Tie Ut Diny van Loon
Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel Beppie van Stiphout
Buurtvereniging D’n Hoge Suute Ton Leenders
Scouting Aarle-Rixtel Piet van der Zanden
Teams Ondersteuner (jurylid)
Tafeltennisvereniging A.T.T.C. ‘77 Henny Brullemans
T.S.C. Aan de Wielen Joyce van Steenbergen
Omroep Kontakt Rob van den Hurk
Buurtvereniging Beekse Akkers Marcia van Ierssel
Badmintonclub Lieshout Nathalie Kortboyer

Activiteiten in beeld!

Ondersteuning

Het projectteam bestaan uit oud-deelnemers van voorgaande edities. Zij trekken de kar voor de nieuwe gezondheidsrace en worden daarbij ondersteund door ViERBINDEN, GGD Brabant Zuidoost en gemeente Laarbeek. Bekijk hier de contactgegevens van het projectteam.

De teams krijgen een startbedrag van € 250,- en een prestatiebeloning tussen de € 550,- en € 950,-. Je verdient voor de club dus minimaal een bedrag van € 800,-.
De teams kunnen voor een bepaalde oplage drukwerk laten printen bij de gemeente. De publiciteit en promotie doen de vereniging voor het belangrijkste deel zelf.

Vorige edities

Op 11 januari heeft wethouder Briels het startschot gegeven voor de Gezondheidsrace 2014.
Deelnemende  teams: Beek en Donk 1 (The Shooters), Beek en Donk 2 (Di-eAt team), Aarle-Rixtel (Gezond Bezig) en Lieshout/Mariahout (Puur Groen).

Elk kwartaal kregen de teams drie thema’s, bijvoorbeeld ‘gezond en gezellig gaan goed samen’, ‘Stimuleer het buitenspelen’ en ‘Gezond hoeft niet duur te zijn’.

Nieuw in 2014
Nieuw was het ‘spaarsysteem’. Elk teamlid ontving maandelijks waardebonnen, ‘Gezonde Vijfjes’ genaamd. Deze konden ingeleverd worden voor gezonde producten bij aangesloten ondernemers in Laarbeek. Zo hadden ook lokale ondernemers baat bij het project. Vreder werd er ondersteuning geboden in de vorm van lezingen door diëtiste Carli vd Waarsenburg en fysiotherapeute/bewegingswetenschapper Elise Bruurs. Daarnaast konden teamleden meedoen aan een shuttlerun.

In december 2014 was de afsluiting van de 3e editie, wederom werd er door de GGD ZO-Brabant een gezondheidsambassadeur gekozen, dit keer viel de eer aan Andre Bergman.

Het winnende team ‘The Shooters’ heeft het prijzengeld van € 1.000,- overhandigd aan IVN Laarbeek. Zij hebben het geld besteed aan de overkapping in de IVN-tuin, bedoeld voor natuureducatie.

De tweede editie van de Gezondheidsrace Laarbeek startte op 1 oktober 2011. Wethouder Briels verzorgde de aftrap in het Buurthuis Mariahout. Alle deelnemers, professionals, sportscholen, de jury en de organisatie werden voorgesteld.Ook in dit jaar waren er vier teams van twaalf enthousiaste inwoners, die opnieuw de strijd met elkaar aangingen om de titel ‘Fitste kern van Laarbeek’. De thema’s ‘Gezond en Gezellig’, ‘Eten en Drinken’ en ‘Sport en Beweging’ liepen als leidraad door het programma.

In juni 2012 werd de tweede editie van de Gezondheidsrace afgesloten. In de wedstrijdperiode hebben de teams meer dan honderd activiteiten georganiseerd, van zeer diverse aard. Deze activiteiten hebben samen ruim 13.350 deelnemers getrokken! In deze editie benoemde de GGD Brabant Zuidoost de eerste gezondheidsambassadeur, de heer Jan Dekkers.

Het winnende team uit Beek en Donk heeft hun prijs geschonken aan de gemeenschap door het realiseren van een fruittuin met vijf zitappeltjes en een grote picknicktafel naast het Ontmoetingscentrum.

De Gezondheidsrace is een feit in Laarbeek. Initiatiefnemers Jan Dekkers en Henrie Bouwmans startte op 16 januari 2010 de 1e editie tijdens een gezondheidsmarkt in Lieshout. Uit alle kernen van Laarbeek (Beek en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel en Mariahout) was er een team gevormd van 12 personen. Een jaar lang hebben ze gestreden om de fitste kern van Laarbeek te worden. Tijdens de finale op 18 december werd duidelijk dat team Mariahout met de winst aan de haal ging. Het prijzengeld werd door het team besteed aan het realiseren van een trimbaan in bossen van Mariahout. Met behulp van vele sponsors en vrijwilligers wisten ze hier een prachtige voorziening van te maken, waar dagelijks veel mensen trimmen of wandelen.

Over de Gezondheidsrace

De Gezondheidsrace Laarbeek – door inwoners zelf bedacht – heeft tot doel om inwoners uit Laarbeek bewust te maken en te stimuleren  tot een gezonde leefstijl. Aandacht voor sporten en bewegen, gezonde voeding, en je mentaal en sociaal goed voelen. In de eerste drie edities werd per dorp een team gevormd met circa tien mensen. Zij werkten aan een persoonlijk gezondheidsdoel en organiseerden activiteiten voor inwoners. De strijd ging om de titel ‘Fitste kern van Laarbeek’. De eer ging naar Mariahout en twee keer naar Beek en Donk. In april 2016 is de nieuwe Gezondheidsrace Laarbeek 2.0 van start gegaan.

Ook een Gezondheidsrace in uw gemeente of organisatie?

De Gezondheidsrace is om meerdere redenen een bijzonder project. Het is een project vóór en dóór burgers. Een organisatie onder leiding van de gemeente houdt zich op de achtergrond bezig met de randvoorwaarden van het project. Het zijn de inwoners die bepalen en invulling geven aan het begrip ‘gezondheid’. Een dergelijke constructie is op het terrein van de gezondheidsbevordering redelijk uniek.

Dankzij een subsidie van ZonMw is de Gezondheidsrace sinds 2013 overdraagbaar. In het Draaiboek Gezondheidsrace Handreiking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitiatief wordt aangegeven wat er nodig is om een Gezondheidsrace te organiseren. Wilt u meer weten over de resultaten van de Gezondheidsrace 2010-2012, bekijk dan de Samenvatting resultaten Gezondheidsrace 2010-2012 .