Uitdaging voor verenigingen: Gezondheidsrace Laarbeek 3.0

Slaagt uw vereniging er in om nieuwe mensen te betrekken? Welke activiteit draagt het meest bij aan een gezonde leefstijl en een fijne leefomgeving? En grijp deze kans aan om samen te werken met andere clubs!

Gezocht!
Maximaal 8 verenigingen, in de categorieën:

  • 2 x Buurtvereniging
  • 2 x Binnensport
  • 2 x Buitensport
  • 2 x Muzikaal/cultureel

Deze verenigingen:

Organiseren ieder 1 activiteit voor inwoners van Laarbeek, die bijdraagt aan een gezonde omgeving en gezonde leefstijl. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen
Organiseren samen 1 onderlinge kennismaking
Beoordelen (met 2 personen, namens vereniging) maximaal 7 activiteiten

Ons aanbod!

  • Kennismaken met andere enthousiaste clubs in Laarbeek
  • Een financiële bijdrage voor je club van minimaal € 800,-
  • Stimulans om creatief te denken met je vereniging
  • Ondersteuning door oud-deelnemers, GGD, ViERBINDEN en gemeente
  • Plezier!!!

Belangstelling?
Stuur uiterlijk 13 april 2018 een mail naar ilse.v.ham@laarbeek.nl. Vermeld de naam van de vereniging, contactpersoon en contactgegevens. U ontvangt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in mei. Daarna beslist u definitief over deelname. Bij grote belangstelling wordt er geloot.

2018-06-04T15:18:11+00:00